Archiv

O nás

Občanské sdružení Číčo

1. srpna 2011 oficiálně vzniklo Občanské sdružení Číčo, IČO 22880623, které založilo sedm členů věnujících se již dříve pořádání kulturních akcí v obci Číčovice. Členy sdružení jsou: Martina Brožová, Anna Fárková, Miroslav Fárka, Ivona Jarošová, Stanislava Plechingerová, Jana Skuhravá a Ivana Tomková.

Jedná se o neziskové občanské sdružení, mezi jehož základní cíle patří:

a) Organizování a podpora společenského života v obci Číčovice.

b) Vytváření příležitostí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

c) Pomoc při organizování společenských akcí i jiným sdružením v obci Číčovice.

d) Zájem a zapojení do řešení otázek týkajících se života občanů na území obce, zejména jeho trvale udržitelného rozvoje a zachování ekologické stability.

e) Pomoc při organizování ochotnického divadla.

Tyto cíle se snažíme uplatňovat při mnoha kulturních a společenských akcích, které pořádáme či pomáháme při jejich organizaci. Mezi ně patří tvořivé dílny pro děti, dětský den, akce vítání prázdnin, letní dětský karneval, mikulášská besídka, akce pro dospělé – maškarní bál a jiné. Pomáháme při uskutečnění obecního bálu a částečně i hasičského bálu.

Neboť jsme neziskovou organizací, velmi nám pomáhá finanční podpora Obecního úřadu Číčovice a též finanční příspěvky rodičů a dalších občanů Číčovic, jež nám umožňují pořádání různých kulturních akcí především pro děti. Nebráníme se ovšem ani sponzorským darům, které bychom uvítali.

Napsat komentář